Άγιος Απόστολος Ανδρέας η πορεία του Πρωτόκλητου προς τον Χριστό