Για να δώσει κουράγιο ο θεός στους άνεργους και τους δυστυχισμένους

Για να δώσει κουράγιο ο θεός στους άνεργους και τους δυστυχισμένους

Για να δώσει κουράγιο ο θεός στους άνεργους και τους δυστυχισμένους