Επιτυχημένη συναλλαγή και απόλυτα ασφαλής.

Σας ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη

Η Συναλλαγή πραγματοποιήθηκε στο απόλυτα ασφαλές περιβάλλον της Τράπεζας Viva Payments

Για την προστασία των συναλλαγών, χρησιμοποιούνται τα ασφαλέστερα προτώκολλα προστασίας, βάσει των απαιτήσεων της Τράπεζας και του κανονισμού.