Η Γέννηση του Τιμίου Προδρόμου Ιωάννη του Βαπτιστή 24 Ιουνίου

Η Γέννηση του Τιμίου Προδρόμου Ιωάννη του Βαπτιστή 24 Ιουνίου

Η Γέννηση του Τιμίου Προδρόμου Ιωάννη του Βαπτιστή 24 Ιουνίου