Η Κοίμηση της Θεοτόκου εορτάζεται στις 15 Αυγούστου