Η Προσευχή στην Παναγία Προυσιώτισσα όταν κινδυνεύουμε ή πλησιάζει κάποιο κακό 1′

Η Προσευχή στην Παναγία Προυσιώτισσα όταν κινδυνεύουμε ή πλησιάζει κάποιο κακό 1′

Της Ελλάδος απάσης συ προΐστασαι πρόμαχος και τερατουργός εξαισίων τη εκ Προύσσης εικόνι Σου, Πανάχραντε Παρθένε Μαριάμ, και γαρ φωτίζεις εν τάχει τους τυφλούς δεινούς τε απελαύνεις δαίμονας και παραλύτους δε συσφίγγεις αγαθή. Κρημνών τε σώζεις και πάσης βλάβης τους σοι προστρέχοντας.

Δόξα τω σω ασπόρω τοκετώ, δοξα τω σε θαυμαστώσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου τοιαύτα θαύματα.

Δεύτε την εικόνα την ιερά, της Προυσιωτίσσης, ασπαζόμεθα ευλαβώς, βρύουσαν παντοίων νόσων και πάσης βλάβης, ρώσιν δαψιλεστάτην και χάρην άφθονον.

Σφαίρας ουρανίους φωταγωγείς, αχράντω οικήσει την υδρόγειον δε βολαις, αρρήτων θαυμάτων, αυγάζεις όθεν πίστει, πάντες σε προσκυνούμεν ω Προυσιώτισσα.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Πανισχυρη προσευχη στην παναγια, Πρωινή προσευχή στην παναγία μεγαλόχαρη, Σύντομη προσευχή στην παναγία, Προσευχη στην παναγια γρηγορουσα, Προσευχη στην παναγια γρηγορουσα, Προσευχή στην παναγία για βοήθεια, βοηθάει την προσευχή Παναγία της, της προσευχής Παναγία, Υπεραγία Θεοτόκο Προσευχή στην Παναγία, Προσευχή στην Παναγία Στην Αμόλυντη, Προσευχή στην Παναγία Στην Αμόλυντη, της Υπεραγίας Θεοτόκου, προσευχή Παναγία της Παναγίας χαίρε, Τι βοηθάει την προσευχή Παναγία, Μητέρα του Θεού, την προσευχή Παναγία της Παναγίας