Ιερά Μονή Ξενοφώντος Αγίου Όρους 10ος αι

Ιερά Μονή Ξενοφώντος Αγίου Όρους 10ος αι

Η Ιστορία της Μονής σε Ντοκιμαντέρ στα Ελληνικά

Η Εικόνα παρουσιάστηκε εκεί

Εικόνισμα Παναγίας Οδηγήτριας

Προσκυνάται στην Μονή Ξενοφώντος

Το Μεγαλοπρεπές

Καθολικό της Μονής Ξενοφώντος

Τιμάται ο Άγιος Γεώργιος

Ευλογείτε Πατέρες

Ιερά Μονή Ξενοφώντος Αγίου όρους

Όψη προς την Είσοδο της γαλήνης

ΤΑ ΔΥΟ ΚΑΘΟΛΙΚΑ

Ἡ Μονὴ ἔχει τὴν ἰδιαιτερότητα νὰ διαθέτει δύο Καθολικά. Τὸ παλαιὸ Καθολικὸ εἶναι ἕνα μνημεῖο τέχνης, ἀλλὰ καὶ χῶρος ἰδιαίτερα κατανυκτικὸς καὶ ὑποβλητικός. Ὁ κυρίως Ναὸς κτίστηκε στὰ τέλη τοῦ 10ου αἰ., καὶ προστέθηκαν στοὺς ἑπόμενους αἰῶνες οἱ χοροί, ἡ λιτὴ καὶ ὁ ἐξωνάρθηκας. Διακρίνονται σ᾿ αὐτό, οἱ πρωτοχριστιανικοὶ κίονες (6ου αἰ.) μεταφερμένοι ἐδῶ σὲ δεύ-τερη χρήση, τὸ περίφημο ψηφιδωτὸ δάπεδο τοῦ 10ου αἰ., τὸ πρῶτο μαρμάρινο τέμπλο 11ου αἰ. μὲ τὰ περίτεχνα θωράκια καὶ τὸ ἐπιστύλιό του, τὸ ἐπιχρυσωμένο ξυλόγλυπτο τέ-μπλο τοῦ 17ου αἰ. μὲ τὶς εἰκόνες του, ἀλλὰ καὶ οἱ τοιχογραφίες τοῦ Μοναχοῦ Ἀντωνίου, 16ου αἰ. Τὸ μεγάλο Καθολικὸ τοῦ 19ου αἰ. θαυμάζεται γιὰ τὴν μεγαλοπρέπειά του, τοὺς ὀκτὼ τρούλλους, καὶ τὸ μαρμάρινο τέμπλο τοῦ Τηνίου μαρμαρογλύπτη Ἀντ. Λύτρα.

ΚΕΙΜΗΛΙΑ

Στὸ μεγάλο Καθολικὸ φυλάσσονται, ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας Κεχαριτωμένης, 13ου αἰ., καὶ ἱερὰ Λείψανα (Τίμιο Ξύλο, αἷμα Τ.Προδρόμου καὶ Ἁγ. Δημητρίου, Λείψανα τῶν Ἁγ. Γεωργίου τροπαιοφόρου, Ἁγ. Στεφάνου, Ἁγ. Τρύφωνος, ἡ δεξιὰ τῆς Ἁγ.Μαρίνας, πέλμα Ἁγ.Θεοδώρου Τήρωνος κ.ἄ.), ποὺ μὲ τὴν θαυματουργὸ χάρη τους μεταδίδουν στοὺς πιστοὺς τὸν ἁγιασμό. Ἐπίσης, ἕνα πλῆθος κειμηλίων τῆς ἐκκλησιαστικῆς λατρείας καὶ Ἁγιορειτικῆς τέχνης, ποὺ ἀποτελοῦν καρποὺς τῆς πολιτιστικῆς καὶ φιλοκαλικῆς Ἁγιορειτικῆς μέριμνας, εἶναι ἀποθησαυρισμένο στὸ Σκευοφυλάκιο τῆς Μονῆς. Δύο ψηφιδωτὲς εἰκόνες τῶν Ἁγίων Γεωργίου καὶ Δημητρίου, 11ου αἰ., δῶρα τοῦ Αὐτοκράτορος Ἀλεξίου Α΄ Κομνηνοῦ, εἰκόνες ἀπὸ τὸν 12ο ἕως τὸν 18ο αἰ., Παλαιολόγειας καὶ Κρητικῆς τεχνοτροπίας, ἄμφια χρυσοκέντητα, Ἁγιοπότηρα καὶ ἄλλα ἀργυρὰ σκεύη, ἀλλὰ καὶ χειρόγραφα περγαμηνὰ καὶ χαρτῶα ἀπὸ τὸν 11ο αἰ. καὶ παλαίτυπα ἀπὸ τὸν 16ο αἰ. ἀποτελοῦν τὸ ἐκθεσιακὸ ὑλικό. Τέλος, στὴν Βιβλιοθήκη τῆς Μονῆς φυλάσσονται περισσότερα ἀπὸ 500 χειρόγραφα ἀπὸ τὸν 10ο αἰ. καὶ ἑξῆς, καὶ περίπου 10.000 παλαίτυπα καὶ νεώτερα βιβλία.

Ἀπὸ τὸ ἔτος 1976 μέχρι σήμερα, ἡ Ἀδελφότητα τῆς Μονῆς καθοδηγεῖται ὑπὸ τοῦ Γέροντος καὶ Καθηγουμένου Αὐτῆς Ἀρχιμ. Ἀλεξίου. Ἡ πρόνοια καὶ ἡ εὔνοια τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Ἐφόρου Παναγίας Ὁδηγητρίας ἐπιφύλαξε στὴν Ἀδελφότητα τὴν βαρειὰ εὐθύνη ἀλλὰ καὶ εὐλογία τῆς ἐξ ὁλοκλήρου ἀνακαινίσεως τῆς Μονῆς καὶ ἐπεκτάσεως τοῦ κτηριακοῦ συγκροτήματος. Ὁ σεβαστὸς Γέροντας εἶναι ὁ κτίτορας καὶ πνευματικὸς πατέρας καὶ τοῦ γυναικείου Ἱ. Ἡσυχαστηρίου Τιμ. Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου Σιδηροκάστρου, ποὺ θεμελιώθηκε τὸ 1981 καὶ λειτουργεῖ κατὰ τὴν τάξη τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Τέλος, στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ξενοφῶντος ὑπάγεται ἡ Σκήτη Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καὶ τὸ Μετόχιο τοῦ Ἁγίου Φιλίππου. Ἐκτὸς Ἁγίου Ὄρους, ἔχει τὰ Μετόχια τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὴν Σκόπελο, τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος στὴν Ν.Καλλικράτεια Χαλκιδικῆς, καὶ τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων στὴν Ν.Ἰωνία Ἀττικῆς. Ἡ ζωὴ τοῦ Ἁγιορείτου Μοναχοῦ εἶναι ταγμένη στὴν λατρεία καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, στὴν τήρηση τῶν θείων ἐντολῶν καὶ τὴν ἄσκηση τῶν θεοειδῶν ἀρετῶν, μὲ πρώτη τὴν καλλιέργεια τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον, στὸ πρόσωπο τῶν συμμοναστῶν καὶ τῶν πολυπλη-θῶν προσκυνητῶν. Οἱ ἀδελφοὶ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας καλοῦνται νὰ διαφυλάξουν τὴν Ὀρθόδοξη πίστη καὶ νὰ διασώσουν τὴν ὑπερχιλιετῆ παράδοση τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων. Ἀπὸ τὸ πνεῦμα αὐτὸ διαμορφώνονται καὶ χαρακτηρίζονται καὶ τὰ διακονήματα τῶν Μοναχῶν. Ὁ ἐκκλησιαστικός, ὁ ἀρχοντάρης, ὁ κηπουρός, ὁ δενδροκόμος, ὁ μάγειρος, ὁ τραπεζάρης, ὁ μάγκιπος (φούρναρης), ὁ νοσοκόμος κ.ἄ., διακονοῦν στὴν λατρεία τοῦ Θεοῦ καὶ τοὺς ἀνθρώπους. Παράλληλα ὅμως, ὁ ἁγιογράφος, ὁ ξυλουργός, ὁ ψάλτης κ.ἄ., ἐκτὸς τῆς διακονίας τῆς Ἀδελφότητος, καλλιεργοῦν καὶ διασώζουν μιὰ μακραίωνα παρά-δοση καὶ τέχνη, πρὸς ἔπαινο τοῦ Ἁγιορειτικοῦ πνεύματος καὶ τῆς Ὀρθόδοξης κληρονομιᾶς μας.
Ἡ ζωὴ τοῦ Ἁγιορείτου Μοναχοῦ εἶναι ταγμένη στὴν λατρεία καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, στὴν τήρηση τῶν θείων ἐντολῶν καὶ τὴν ἄσκηση τῶν θεοειδῶν ἀρετῶν, μὲ πρώτη τὴν καλλιέργεια τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον, στὸ πρόσωπο τῶν συμμοναστῶν καὶ τῶν πολυπληθῶν προσκυνητῶν. Οἱ ἀδελφοὶ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας καλοῦνται νὰ διαφυλάξουν τὴν Ὀρθόδοξη πίστη καὶ νὰ διασώσουν τὴν ὑπερχιλιετῆ παράδοση τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων.
Ἀπὸ τὸ πνεῦμα αὐτὸ διαμορφώνονται καὶ χαρακτηρίζονται καὶ τὰ διακονήματα τῶν Μοναχῶν. Ὁ ἐκκλησιαστικός, ὁ ἀρχοντάρης, ὁ κηπουρός, ὁ δενδροκόμος, ὁ μάγειρος, ὁ τραπεζάρης, ὁ μάγκιπος (φούρναρης), ὁ νοσοκόμος κ.ἄ., διακονοῦν στὴν λατρεία τοῦ Θεοῦ καὶ τοὺς ἀνθρώπους. Παράλληλα ὅμως, ὁ ἁγιογράφος, ὁ ξυλουργός, ὁ ψάλτης κ.ἄ., ἐκτὸς τῆς διακονίας τῆς Ἀδελφότητος, καλλιεργοῦν καὶ διασώζουν μιὰ μακραίωνα παράδοση καὶ τέχνη, πρὸς ἔπαινο τοῦ Ἁγιορειτικοῦ πνεύματος καὶ τῆς Ὀρθόδοξης κληρονομιᾶς μας.

Γέροντας Αλέξιος Ξενοφωντινός

ιερά μονή τιμίου προδρόμου,
ιερά μονή οσίου δαυίδ,
ιερά μονή παμμεγίστων ταξιαρχών,
ιερά μονή οσίου λουκά,
ιερά μονή εσφιγμένου,
ιερά μονή αγίασ τριάδοσ σπαρμού ολύμπου,
ιερά μονή παμμεγίστων ταξιαρχών αιγιαλείας,
ιερά μονή αγίου διονυσίου εν ολύμπω,
ιερά μονή ταξιαρχών πηλίου,
ιερά μονή παρακλήτου,
ιερά μονή αρκαδίου,
ιερά μονή αγίου νεκταρίου,
ιερά μονή αγίου ιωάννη του θεολόγου,
ιερά μονή αγίου ραφαήλ μυτιλήνη,
ιερά μονή αγάθωνος,
ιερά μονή αγίου παντελεήμονοσ κοκκιναρά πεντέλης,
ιερά μονή αγίου νεκταρίου παλαιογρατσάνου,
ιερά μονή αγίου λαυρεντίου,
ιερά μονή βηθλεέμ,
ιερά μονή βατοπεδίου,
ιερά μονή βελανιδιάς,
ιερά μονή βαρσών,
ιερά μονή βλατάδων,
ιερά μονή βαρλαάμ,
ιερά μονή βαρσών αρκαδίας,

ιερά μονή γενεθλίου τησ θεοτόκου (πελαγίασ),
ιερά μονή γηροκομείου,
ιερά μονή γενεθλίου τησ θεοτόκου κλεισούρας,
ιερά μονή γενεσίου θεοτόκου δαδιάς,
ιερά μονή γηρομερίου,
ιερά μονή γενέσιον τησ θεοτόκου κλεισούρασ καστοριά,
ιερά μονή γουβερνέτου ή κυρία των αγγέλων,
ιερά μονή δοχειαρίου,
ιερά μονή διονυσίου,
ιερά μονή δοχειαρίου αγίου όρους,
ιερά μονή δαμάστας,
ιερά μονή δαφνίου,
ιερά μονή διονυσίου άγιο όρος,
ιερά μονή διονυσίου αγίου όρους,
ιερά μονή δαδίου,
ιερά μονή δοχειαρίου άγιο όρος,
ιερα μονη δοβρα,
ιερά μονή εισοδίων τησ θεοτόκου,
ιερά μονή εσταυρωμένου,
ιερά μονή επάνω χρέπας,
ιερά μονή εισοδίων τησ θεοτόκου μυρτιάς,
ιερά μονή εσφιγμένου αγίου όρους,
ιερά μονή εικοσιφοίνισσας,
ιερά μονή ευαγγελισμού τησ θεοτόκου,
ιερά μονή επάνω χρέπασ τρίπολη,
ιερά μονή επανωσήφη,
ιερά μονή ζωοδόχου πηγής,
ιερά μονή ζωοδόχου πηγήσ πύλησ βοιωτίας,
ιερά μονή ζωγράφου,
ιερά μονή ζερμπίτσης,
ιερά μονή ζωοδόχου πηγήσ άνω συχαινά,
ιερά μονή ζωοδόχου πηγήσ παλαιάσ κοκκινιάς,
ιερά μονή ζωγράφου αγίου όρους,
ιερά μονή ζωοδόχου πηγήσ άνω συχαινά πάτρα,
ιερά μονή ζωοδόχου πηγήσ πύλησ βοιωτίασ δήμοσ μάνδρασ – ειδυλλίας,
ιερα μονη προυσου ηγουμενος,
ιερα μονη φιλοθεου ηγουμενος,
ιερα μονη αγιου ηρακλειδιου,
ιερα μονη προφητη ηλια,
ιερα μονη ιβηρων ηγουμενος,
ιερα μονη καρακαλλου ηγουμενος,
ιερα μονη αγαθωνος ηγουμενος,
ιερα μονη μακαριωτισσησ ηγουμενος,
ιερα μονη προφητη ηλια σαντορινη,
ιερα μονη ξενοφωντος ηγουμενος,

ιερά μονή θάρρι,
ιερά μονή θεογεννήτοροσ αυλώνα αττικής,
ιερα μονη θεοσκεπαστου σοχου,
ιερα μονη θεογεννητορος αυλωνα,
ιερα μονη θεοτοκου καμπια,
ιερα μονη θεοτοκου καλλιπετρας,
ιερα μονη θαψανων παρου,
ιερα μονη θεομητωρ,
ιερα μονη θεοτοκιου αρτας,
ιερά μονή ιβήρων,
ιερά μονή ιβήρων αγίου όρους,
ιερα μονη ιερουσαλημ,
ιερα μονη ιερουσαλημ δαυλεια,
ιερα μονη ιακωβου αδελφοθεου περιστερα,
ιερα μονη ιωαννου θεολογου,
ιερα μονη ιβηρων email,
ιερα μονη ιβηρων τηλεφωνο,

BulgarianEnglishFrenchGermanGreekLithuanianPolish