Ιερό Κελί Αγίων Αρχαγγέλων Μονής Χιλανδαρίου 16ου αιώνα