Προσευχή για Συγχώρεση, ψαλμός 50 στη Δημοτική

Προσευχή για Συγχώρεση, ψαλμός 50 στη Δημοτική

Για να ζητήσουμε από τον Θεό συγχώρεση και να βάλουμε μετάνοια. Να διαβάζεται από όλους καθημερινά.

Ελέησέ με, ω Θεέ μου, σύμφωνα προς το άπειρον έλεός σου και σύμφωνα με το απέραντο πλήθος των οικτιρμών σου σβήσε εντελώς την παρανομία μου.

Πλύνε με και ξαναπλύνε με από την παρανομία μου, και από τον ρύπο της αμαρτίας μου καθάρισέ με.

Το έλεός σου ζητώ, διότι και εγώ αναγνωρίζω και ομολογώ την παρανομία μου. Αυτή δε η αμαρτία μου είναι πάντοτε ενώπιό μου, εις την καρδία μου και εις την σκέψιν, δια να με ελέγχει και να με τυραννά.

Ζητώ από σε την συγχώρησίν, διότι αι αμαρτίαι, τας οποίας διέπραξα, είναι παράβαση του δικού σου Νόμου. Ενώπιον σου εγώ διέπραξα το πονηρό. Ομολογώ ότι είμαι άξιος τιμωρίας δια τας αμαρτίας μου, για να φανεί έτσι πόσον δίκαιο είχες εις τις εναντίον μου καταδικαστικές αποφάσεις και να εξέλθεις έτσι νικητής, όταν ασεβείς και μωροί θελήσουν να σε επικρίνουν.

Ελέησέ με, διότι από γονείς αμαρτωλούς συνελήφθην και εν μέσω αμαρτιών με κυοφόρησε η μητέρα μου.

Θεός της αληθείας συ αγάπησες και αγαπάς πάντοτε την αλήθεια και την ευθύτητα. Φανέρωσες εις εμέ τα άδηλα και τα κρύφια της σοφίας σου, για να έχω έτσι την δυνατότητα να προφυλαχθώ από την αμαρτία.

Σαν με συμβολικά κλωνάρια Υσσώπου (Δένδρο) θα με ραντίσεις με το έλεός σου, και έτσι εγώ θα καθαρισθώ από την αμαρτία μου. Θα με πλύνεις με την χάριν σου και θα γίνω τόσον καθαρός, ώστε να είμαι λευκότερος από το χιόνι.

Τότε θα με κάμεις να αισθανθώ αγαλλίασίν και ευφροσύνη, ώστε και αυτά τα συντετριμμένα και παράλυτα οστά μου να σκιρτήσουν από χαρά.

Γύρισε το πρόσωπό σου μακριά από τις αμαρτίες μου, ώστε να μη τις βλέπεις, και σβήσε όλες τις παρανομίες μου.

Πλάσε μέσα μου και κτίσε νέα καρδία καθαρά, Θεέ μου, για να ενθρονίσεις και εγκαινιάσεις εις τα βάθη της ψυχής μου πνεύμα αληθείας, πνεύμα ορθοφροσύνης.

Μη με απομακρύνεις και μη με απορρίψεις από το γεμάτο καλοσύνη πρόσωπό σου και το Αγιόν σου Πνεύμα μη το αφαιρέσεις από εμέ.

Ξαναδώσε μου την χαρά και αγαλλίασίν της σωτηρίας μου, που προέρχεται από σέ, και στήριξέ με, με σταθερή και άκαμπτη θέληση στον αγαθόν, στον Άγιον Νόμον σου.

Έτσι δε εξαγνισμένος και φωτισμένος εγώ θα διδάξω σε πολλούς αμαρτωλούς τους δικούς σου δρόμους, τον Νόμον σου. Με το παράδειγμά μου δε και με τα λόγια μου θα συντελέσω, ώστε πολλοί ασεβείς να επιστρέψουν εν μετάνοια προς σέ, όπως επέστρεψα και εγώ.

Απάλλαξέ με, Κύριε, από την ενοχή των αθώων αιμάτων, που χύθηκαν εξ αιτίας μου, Θεέ και Κύριε της σωτηρίας μου. Η γλώσσα γεμάτη χαρά θα διαλαλεί την δικαιοσύνη και την αγαθότητά σου.

Ναι, Κύριε, θα ανοίξεις συ τα χείλη μου και το στόμα μου με παρρησία και θάρρος και θα αναπέμπει αίνους και δοξολογίας προς σέ.

Δοξολογίας ολόθερμους θα σου αναπέμπω, Κύριε, διότι εάν ήθελες και κάποιαν θυσία δια την άφεσίν των αμαρτιών μου, θα σου την προσέφερα. Συ όμως δεν ευαρεστείσαι τόσον εις τα ολοκαυτώματα των θυσιών.

Η ευάρεστος θυσία για Εσένα τον Θεόν είναι ψυχή συντετριμμένη από τον πόνο και την συναίσθηση της αμαρτίας. Καρδία δε ανθρώπου, η οποία έχει συντριβεί από την μετάνοια και έχει ταπεινωθεί, συ ο πανάγαθος και πολυέλεος Θεός ουδέποτε θα την εξουθενώσεις.

Ευδόκησον, λοιπόν, Κύριε, να φανείς αγαθός και ευεργετικός εις την Ιερουσαλήμ. Δείξε την καλοσύνη σου, ώστε να ανοικοδομηθούν και πάλι τα τείχη της Ιερουσαλήμ.

Τότε θα ευδοκήσεις να δεχθείς κάθε θυσία, η οποία θα σου προσφέρεται σύμφωνα με όσα έχεις διατάξει στον Νόμο σου, θυσίας αναφερομένας εις σε, θυσίας ολοκαυτωμάτων. Τότε θα ανεβάσουν στο θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων σου μόσχους προς θυσία εις έκφραση ευγνωμοσύνης και δοξολογίας προς σέ.

Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι

προσευχη για συγχωρεση βλασφημιασ,
προσευχή για συγχώρεση αμαρτιών,
προσευχη στην παναγια για συγχωρεση,
προσευχη στο θεο για συγχωρεση,
προσευχή για συγχώρεση των αμαρτιών,
προσευχη για συγχώρεση,
προσευχη για συγχωρεση,
προσευχη για συγχωρεση απο τον θεο,
ορθοδοξηψαλμός 50 στη Δημοτικήπροσευχη για συγχωρεση, η συγχωρεση ειναι,
συγχωρεση εκκλησια,
προσευχή για συγχώρεση των αμαρτιών, ψαλμοσ 50,
ψαλμοσ 50 pdf,
ψαλμοσ 50 δημοτικη,
ψαλμοσ 50 σημασια,
ψαλμοσ 50 στα αραμαικα,
ψαλμοσ 50 ηχοσ β,
ψαλμοσ 50 και 90,
ψαλμοσ 50 του δαβιδ,
ψαλμοσ 50 δαυιδ,
50 ψαλμοσ δαβιδ,
ψαλμοσ 50 ερμηνεια,
ο 50 ψαλμοσ και το πνευματικο μυστικο που εχει,
ψαλμοσ 50 μεταφραση,
ψαλμοσ ν 50 μεταφραση,
ψαλμοσ ν 50,
50ος ψαλμος,
ο ψαλμοσ 50,
ο 50οσ ψαλμόσ,
ο 50σ ψαλμοσ,
ψαλμοσ 50 του δαυιδ,
ψαλτηρι ψαλμοσ 50,
50 ψαλμοσ,
ψαλμο 50,
6 ψαλμοσ δαυιδ,
90 ψαλμοσ,