Προσευχή στον Άγιο Ραφαήλ Νικόλαο και Ειρήνη. Σύντομη 2′

Προσευχή στον Άγιο Ραφαήλ Νικόλαο και Ειρήνη. Σύντομη 2′

Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

Συνόντες Μαρτύρων θείοις χοροῖς, Ραφαήλ παμμάκαρ, καί Νικόλαε ἱερέ, ἅμα σύν Ειρήνη δυσωπεῖτε, πολυειδῶν ἠμᾶς ρύεσθαι θλίψεων.

Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

Κευθμώνων ὡς ὤφθη ἀπό τῆς γής, τό θεῖον σου σκῆνος, ἁγιάζει τούς εὐσεβεῖς. ἀλλ’ ὤ Ραφαήλ θαυματοφόρε, ἁγιασμόν ἠμίν δίδου καί λύτρωσιν.

Δόξα Πατρί καί Υἱῶ καί Ἁγίω Πνεύματι.

Ἐφάνησαν ἄνθη ὡς νοητά, ὑμῶν τά ὀστέα, ὧν ἡ χάρις ἡ μυστική, Νικόλαε ἅμα καί Εἰρήνη, τήν δυσωδίαν διώκει τῶν θλίψεων.

Καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων.

Πηγή εὐσπλαγχνίας τῆς θεϊκῆς, βλύσον μοί Παρθένε, σωτηρίας τόν γλυκασμόν καί λύσον πικρίαν τῆς ψυχῆς μου, ἤν τῶν παθῶν μου τό πλῆθος ἐνέσταξε.

Χαίροις τῆς Ἰθάκης θεῖος βλαστός, Ραφαήλ τρισμάκαρ, καί τῆς Λέσβου ὁ ἀρωγός. χαίροις διακόνων, Νικόλαε λαμπρότης. χαῖρε σεμνή Ειρήνη, Χριστοῦ ὀσφράδιον.

Πάλαι ἐναθλήσαντες καρτερῶς, καί ἄρτι γνωσθέντες, ἐν τή Λέσβω περιφανῶς, λάμπετε ἐν κόσμω, θαυμάτων ἐνεργείας, εἰς δόξαν τοῦ Κυρίου, Ἅγιοι Μάρτυρες.

Δόξη λαμπρυνόμενοι θεϊκή, ὀράσεσι πλείσταις, ἐκκαλύπτετε τοῖς πιστοῖς, ἀγνώστων πραγμάτων, σαφέστατα τήν γνῶσιν, ὡς θεῖοι τοῦ Σωτῆρος, Ὁσιομάρτυρες.

Χαίρετε τῆς Λέσβου κλέος καινόν, Θερμῆς πολιοῦχοι, καί τοῦ λόφου τῶν Καρυῶν, Ραφαήλ παμμάκαρ, ὁμοῦ σύν Νικολάω, καί τή σεμνή Εἰρήνη, πυρσοί θεοφωτοι.

Χαίρει κεκτημένη ὡς θησαυρούς, πλουτίζοντας πάντας, ἰαμάτων ταῖς δωρεαῖς, Ραφαήλ θεοφρον, σύν θείω Νικολάω, ἡ Λέσβος τά πανέντιμα ὑμῶν λείψανα.

Πάντας τούς προστρέχοντας εὐλαβῶς, ὑμῶν τή πρεσβεία, πάσης ρύσασθε συμφορᾶς, Ραφαήλ Εἰρήνη, ὁμού σύν Νικολάω, τήν τῶν πταισμάτων λύσιν, ἠμίν αἰτούμενοι.

Πᾶσαι τῶν Ἀγγέλων αἵ στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, Ἀποστόλων ἡ δωδεκάς, οἱ Ἅγιοι πάντες μετά τῆς Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν εἰς τό σωθῆναι ἠμᾶς.

άγιοσ ραφαήλ,
άγιοσ ραφαήλ γιορτή,
άγιοσ ραφαήλ μυτιλήνη,
άγιοσ ραφαήλ προστάτησ,
άγιοσ ραφαήλ νικόλαοσ και ειρήνη,
άγιοσ ραφαήλ γουμένισσα,
άγιοσ ραφαήλ λάρνακα,
άγιοσ ραφαήλ άνω σούλι,
αγιοσ ραφαηλ,
αγιοσ ραφαηλ μυτιληνη,
αγιοσ ραφαηλ γιορτη,
αγιοσ ραφαηλ προστατησ,
αγιοσ ραφαηλ προσευχη,
αγιοσ ραφαηλ θαυματα,
αγιοσ ραφαηλ ανω σουλι,
αγιοσ ραφαηλ λαρνακα,
αγιοσ ραφαηλ απολυτικιο,
αγιοσ ραφαηλ αθηνα,
αγιοσ ραφαηλ ανω σουλι ωρεσ λειτουργιασ,
αγιοσ ραφαηλ ανω σουλι θαυματα,
αγιοσ ραφαηλ αγιοι τριμιθιασ,
αγιοσ ραφαηλ ανω σουλι μαραθωνα χαρτησ,
αγιοσ ραφαηλ ανω σουλι τηλεφωνο,
αγιοσ ραφαηλ βιοσ,
αγιοσ ραφαηλ βικιπαιδεια,
αγιοσ ραφαηλ βαθυ αυλιδοσ,
αγιοσ ραφαηλ βιογραφια,
αγιοσ ραφαηλ βολοσ,
αγιοσ ραφαηλ βιβλια,
αγιοσ ραφαηλ βασιλικη ραλλη,
αγιοσ ραφαηλ γιορτη 2021,
αγιοσ ραφαηλ γριβα,
αγιοσ ραφαηλ γουμενισσα,
αγιοσ ραφαηλ γριβα τηλεφωνο,
αγιοσ ραφαηλ γραμματικο,
αγιοσ ραφαηλ γιορτη σημερα μυτιληνη,
αγιοσ ραφαηλ γυναικολογοι,
αγιοσ ραφαηλ δραμα,
αγιοσ ραφαηλ διευθυνση μυτιληνη,
αγιοσ ραφαηλ διδαχεσ,
μυτιληνη αγιος ραφαηλ δρομολογια,
αγιοσ ραφαηλ ποταμοι δραμασ,
αγιοσ ραφαηλ πανοραμα δραμασ,
αγιοσ ραφαηλ εικονα,
αγιοσ ραφαηλ εκκλησιεσ,
αγιοσ ραφαηλ ειρηνη νικολαοσ,
αγιοσ ραφαηλ εορτη,
αγιοσ ραφαηλ εκκλησια,
αγιοσ ραφαηλ εικονεσ,
αγιοσ ραφαηλ ευαγγελισμοσ,
αγιοσ ραφαηλ εγκυμοσυνη,
αγιοσ ραφαηλ η ζωη του,
αγιοσ ραφαηλ ηρακλειο κρητησ,
αγιοσ ραφαηλ ημερομηνια γιορτησ,
αγιοσ ραφαηλ ηγουμενη ταβιθα,
αγιοσ ραφαηλ ηρακλειο,
αγιοσ ραφαηλ μυτιληνη ηγουμενη,
η ζωη του αγιου ραφαηλ,
αγιοσ ραφαηλ θαυματα εγκυμοσυνησ,
αγιοσ ραφαηλ θεσσαλονικη,
αγιος ραφαηλ θαυματα 2018,
αγιοσ ραφαηλ θαυματουργοσ,
αγιοσ ραφαηλ θαυματα 2019,
αγιοσ ραφαηλ θερμη μυτιληνησ,
αγιοσ ραφαηλ θαυμα 2020,
αγιοσ ραφαηλ ιδιωτικο νοσοκομειο,
αγιοσ ραφαηλ ιστορικο,
αγιοσ ραφαηλ ιθακη,
αγιοσ ραφαηλ ιδιωτικο νοσοκομειο λτδ,
αγιοσ ραφαηλ κλινικη ιατροι,
ο άγιοσ ραφαήλ,
αγιοσ ραφαηλ κυπροσ,
αγιοσ ραφαηλ κατω σουλι,
αγιοσ ραφαηλ καλυβεσ χανιων τηλεφωνο,
αγιοσ ραφαηλ λεσβοσ,
αγιοσ ραφαηλ λευκαρα,
αγιοσ ραφαηλ λαρισα,
αγιοσ ραφαηλ λεσβου,
αγιοσ ραφαηλ λεσβοσ τηλεφωνο,
αγιοσ ραφαηλ λειψανα,
αγιοσ ραφαηλ μυτιληνη τηλεφωνο,
αγιοσ ραφαηλ μαραθωνασ,
αγιοσ ραφαηλ μυτιληνη προστατησ,
αγιοσ ραφαηλ μυτιληνη e shop,
αγιοσ ραφαηλ μετεωρα,
αγιοσ ραφαηλ μυτιληνη θαυματα,
αγιοσ ραφαηλ μυτιληνησ παρακληση,
αγιοσ ραφαηλ νικολαοσ ειρηνη,
αγιοσ ραφαηλ νεα μακρη,
αγιοσ ραφαηλ νοσοκομειο λαρνακα,
αγιοσ ραφαηλ νικολαοσ και ειρηνη θαυματα,
αγιοσ ραφαηλ νεοχωρι σιντικησ,
αγιοσ ραφαηλ νεα θαυματα,
αγιος ραφαηλ νεα αγχιαλος,
αγιοσ ραφαηλ ξυλοτυμπου,
αγιοσ ραφαηλ ξανθη,
αγιοσ ραφαηλ ξυλοτυμπου χαρτησ,
αγιοσ ραφαηλ μυτιληνη ξενωνεσ,
ξενοδοχειο αγιοσ ραφαηλ λεμεσοσ,
αγιοσ ραφαηλ ονειρο,
αγιοσ ραφαηλ ομορφοχωρι,
αγιοσ ραφαηλ ονειροκριτησ,
αγιοσ ραφαηλ ο βιοσ του,
αγιοσ ραφαηλ ονομαστικη εορτη,
αγιοσ ραφαηλ ονοματα,
ο αγιοσ ραφαηλ τι προστατευει,
ο αγιοσ ραφαηλ μυτιληνη,
ο αγιοσ ραφαηλ κατι θελει να μασ πει,
ο αγιοσ ραφαηλ ποτε γιορταζει,
ο αγιος ραφαηλ πολεμαει τον ιο,
ο αγιοσ ραφαηλ στον ευαγγελισμο,
ο αγιοσ ραφαηλ βικιπαιδεια,
αγιοσ ραφαηλ ποτε γιορταζει,
αγιοσ ραφαηλ προστατησ των εγκυων,
αγιοσ ραφαηλ προσευχη για υγεια,
αγιοσ ραφαηλ παχυαμμοσ,
αγιοσ ραφαηλ περιστερι,
αγιοσ ραφαηλ πατρα,
αρχάγγελου ραφαήλ,
αγιοσ ραφαηλ ροδοσ,
αγιοσ ραφαηλ ρεθυμνο,
αγιος ραφαηλ ραφηνα,
αγιοσ ραφαηλ σπηλι ρεθυμνου,
αγιοσ ραφαηλ σπηλι ρεθυμνου τηλεφωνο,
αγιοσ ραφαηλ σουλι μαραθωνα,
αγιοσ ραφαηλ σαραβαλι πατρα,
αγιοσ ραφαηλ σερρεσ,
αγιοσ ραφαηλ στον ευαγγελισμο,
αγιοσ ραφαηλ συναξαρι,
αγιοσ ραφαηλ σανη χαλκιδικησ,
αγιοσ ραφαηλ τι προστατησ ειναι,
αγιοσ ραφαηλ τηλεφωνο,
αγιοσ ραφαηλ τριπολη,
αγιοσ ραφαηλ τροπαριο,
αγιοσ ραφαηλ ταφοσ,
αγιοσ ραφαηλ ταξιαρχησ,
αγιοσ ραφαηλ τηνοσ,
αγιοσ ραφαηλ υπερ υγειασ,
αγιος ραφαηλ υψωνας,
αγιοσ ραφαηλ φιλυρο,
αγιοσ ραφαηλ φυλαχτο,
αγιοσ ραφαηλ φωτογραφιεσ,
αγιοσ ραφαηλ φωτο,
αγιοσ ραφαηλ φωτια,
αγιοσ ραφαηλ μυτιληνη φωτογραφιεσ,
φραγκιαδακησ αγιοσ ραφαηλ θεσσαλονικη,
αγ ραφαηλ μυτιληνη,
αγιοσ ραφαηλ μυτιληνη τηλ,
αγιοσ ραφαηλ χανια,
αγιοσ ραφαηλ χανια τηλεφωνο,
αγιος ραφαηλ χαλκιδα,
αγιος ραφαηλ χανια τηλ,
αγιοσ ραφαηλ χαιρετισμοι,
αγιοσ ραφαηλ περιβολια χανια,
αγιοσ ραφαηλ κασσανδρεια χαλκιδικησ,
αγιοσ ραφαηλ ωρεσ λειτουργιασ,
αγιοσ ραφαηλ μαραθωνασ ωρεσ λειτουργιασ,
αγιοσ ραφαηλ γριβα ωρεσ λειτουργιασ,
αγιοσ ραφαηλ 2020,
αγιοσ ραφαηλ 2021,
αγιοσ ραφαηλ γιορτη 2020,
αγιοσ ραφαηλ 9 απριλιου,