Πως συμμετέχουμε στις Λιτανείες των ενοριών μας

Πως συμμετέχουμε στις Λιτανείες των ενοριών μας. υποδοχή της Ιεράς πομπής. Η Λιτανεία είναι ουσιαστικά μία θερμή παράκληση, δέηση, στην Υπεραγία Θεοτόκο και τους Αγίους. Ζητούμε πρεσβεία θερμή για την παρουσία του Παρακλήτου και την διάσωση μας από τον Παντοκράτορα και Κύριο της κτήσεως Ιησού Χριστό Θεό και Λόγο του Πατρός.

Λιτανεία είναι η «μετ’ ευχών και ύμνων» θρησκευτική τελετή, με συμμετοχή του κλήρου και του λαού, σε πομπή, προς επίκληση του Θεού σε καιρό θεομηνίας, πανδημίας, μεγάλου Κινδύνου από εχθρικές επιδρομές, φυσικές καταστροφές ή προς απόδοση τιμής σε μνήμη Αγίου

Η Λιτανεία έχει τρεις κατηγορίες Γενική, Τακτική και Έκτακτη.

Γενικές Λιτανείες είναι αυτές που τελούνται στις ημέρες μας, σε κάθε πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό.

Τακτικές είναι οι Λιτανείες οι οποίες γίνονται σε συγκεκριμένες ημέρες του έτους και δεν μπορούν να παραλειφθούν. Τέτοιες είναι η περιφορά των ιερών εικόνων την Κυριακή της Ορθοδοξίας ή την περιφορά του επιταφίου τη Μεγάλη Παρασκευή.

Έκτακτες είναι αυτές που γίνονται σε καιρούς ανάγκης η στα εγκαίνια κάποιου Ιερού Ναού.

Ο άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς για τις Λιτανείες που γίνονται εκτός του ιερού Ναού λέει ότι «έχουν την έννοια της παλλαικής προσευχής σε ανοικτό χώρο κάτω από το φως του ήλιου και του ουρανίου θόλου υπό το φως του ιερού του σύμπαντος».

Πως συμμετέχουμε στις Λιτανείες

Οι έκτακτες Λιτανείες γίνονται σε περιόδους εκτάκτων αναγκών, φυσικές καταστροφές, πανδημία ή πόλεμο, παρακαλώντας την Θεία Παρέμβαση της Αγίας Ομοούσιου και Αδιαιρέτου Τριάδος για την προστασία από αυτές, με την ταυτόχρονη λήξη τους.

Πως συμμετέχουμε στις Λιτανείες των ενοριών μας, πως γίνεται η υποδοχή της Ιεράς πομπής που περνάει από τα Σπίτια μας

Κατά την Ιερά πομπή όπου περιφέρονται οι εικόνες ή τα Λείψανα των Αγίων, ανάβουμε στο μπαλκόνι ή τις αυλές ή τις εισόδους μας θυμίαμα. Διαβάζουμε τον συγχωρητικό ψαλμό 50 του Δαυίδ και τον Παρακλητικό κανόνα του Αγίου στο οποίο απευθύνουμε την Δέηση Παράκληση.

Ακολούθως διαβάζουμε τον Ικετήριο Κανόνα στον Ιησού Χριστό και την Δοξολογία. Υποδεχόμαστε την Ιερά Πομπή με αναμμένα κεριά στα χέρια. Προσοχή η Λιτανεία είναι ώρα προσευχής και αυστηρά πρέπει να είμαστε προσηλωμένοι στην ακολουθία. Δεν επιτρέπεται καμία συνομιλία ή άλλη ασχολία.

Να συμμετέχουμε με εσωτερική κατάνυξη και χαρά γι’ αυτό που γίνεται. Με προσευχή και παράκληση, ώστε ο Άγιος η εικόνα του οποίου λιτανεύεται, να ευλογεί τον τόπο και τον λαό που κατοικεί αυτόν τον τόπο.

Βεβαίως πάντα Ο Θεός μετά των πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου και των Αγίων, σώζει τους πιστούς.

Ας θυμηθούμε όλοι το Θαύμα που έγινε στο Προκόποι Ευβοίας με την Λιτάνευση του σκηνώματος του Αγίου Ιωάννη του Ρώσσου αλλά και την διάσωση του Μοναστηριού των Οσίων Δαυίδ και Ιακώβου.

Πως συμμετέχουμε στις Λιτανείες, λιτανεία αγίου σπυρίδωνα κέρκυρα, προσευχή,
λιτανεία για βροχή,
λιτανεία ευβοια, τι είναι λιτανεία, η Λιτανεία των Αγίων Λειψάνων, παράκληση στο Θεό, Δέηση στην Υπεραγία Θεοτόκο,