Τι συμβολίζει το καντήλι στη ζωή μας;

Τι συμβολίζει το καντήλι στη ζωή μας;

Τι συμβολίζει το καντήλι στη ζωή μας;