Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Εικόνα Χρυσωμένη 20X14εκ

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Εικόνα Χρυσωμένη 20X14εκ

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Εικόνα Χρυσωμένη 20X14εκ