Φυτιλάκια από καθαρό κερί 30γρ

Φυτιλάκια από καθαρό κερί 30γρ

Φυτιλάκια από καθαρό κερί 30γρ