Εικόνα Αγίου Αθανασίου Αλεξάνδρειας Ξύλινη Χρυσωμένη 20Χ26εκ

Εικόνα Αγίου Αθανασίου Αλεξάνδρειας Ξύλινη Χρυσωμένη 20Χ26εκ

Εικόνα Αγίου Αθανασίου Αλεξάνδρειας Ξύλινη Χρυσωμένη 20Χ26εκ