Εικόνα Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος 26X20εκ

Εικόνα Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος 26X20εκ

Εικόνα Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος 26X20εκ