Εικόνα Αγίου Κυπριανού 20Χ14εκ Ξύλινη Χρυσωμένη

Εικόνα Αγίου Κυπριανού 20Χ14εκ Ξύλινη Χρυσωμένη

Εικόνα Αγίου Κυπριανού 20Χ14εκ Ξύλινη Χρυσωμένη