Η Εικόνα της Σταύρωσης του Κυρίου Ξύλινη Χρυσωμένη 20Χ26εκ

Η Εικόνα της Σταύρωσης του Κυρίου Ξύλινη Χρυσωμένη 20Χ26εκ

Η Εικόνα της Σταύρωσης του Κυρίου Ξύλινη Χρυσωμένη 20Χ26εκ