Εικόνα Άγιος Ιάκωβος ο εν Ευβοία 14Χ20εκ Χρυσωμένη Ξύλινη

Εικόνα Άγιος Ιάκωβος ο εν Ευβοία 14Χ20εκ Χρυσωμένη Ξύλινη

Εικόνα Άγιος Ιάκωβος ο εν Ευβοία 14Χ20εκ Χρυσωμένη Ξύλινη