Μπουκάλι Αγιασμού Γυάλινο Πλακέ με την Παναγία Γλυκοφιλούσα

Μπουκάλι Αγιασμού Γυάλινο Πλακέ με την Παναγία Γλυκοφιλούσα

Μπουκάλι Αγιασμού Γυάλινο Πλακέ με την Παναγία Γλυκοφιλούσα