Μπουκαλάκι Αγιασμού γυάλινο πλακέ με την Παναγία Μεγαλόχαρη

Μπουκαλάκι Αγιασμού γυάλινο πλακέ με την Παναγία Μεγαλόχαρη

Μπουκαλάκι Αγιασμού γυάλινο πλακέ με την Παναγία Μεγαλόχαρη