Πλεκτό κομποσκοίνι λαιμού με ξύλινο Σταυρό Α4

Πλεκτό κομποσκοίνι λαιμού με ξύλινο Σταυρό Α4

Πλεκτό κομποσκοίνι λαιμού με ξύλινο Σταυρό Α4