Αναστάσιμη λαμπάδα με εικόνα του Χριστού μπλε κορδέλα

Αναστάσιμη λαμπάδα με εικόνα του Χριστού μπλε κορδέλα

Αναστάσιμη λαμπάδα με εικόνα του Χριστού μπλε κορδέλα