Αναστάσιμη λαμπάδα μπλε κορδέλα με Εικόνα της Θεοτόκου

Αναστάσιμη λαμπάδα μπλε κορδέλα με Εικόνα της Θεοτόκου

Αναστάσιμη λαμπάδα μπλε κορδέλα με Εικόνα της Θεοτόκου