Αναστάσιμη λαμπάδα κόκκινη κορδέλα με Εικόνα της Θεοτόκου

Αναστάσιμη λαμπάδα κόκκινη κορδέλα με Εικόνα της Θεοτόκου

Αναστάσιμη λαμπάδα κόκκινη κορδέλα με Εικόνα της Θεοτόκου