Αναστάσιμη λαμπάδα με εικόνα του Χριστού κόκκινη κορδέλα

Αναστάσιμη λαμπάδα με εικόνα του Χριστού κόκκινη κορδέλα

Αναστάσιμη λαμπάδα με εικόνα του Χριστού κόκκινη κορδέλα