Καντήλι Αποστολικό Κεραμικό Θεομήτωρ με ποτηράκι

Καντήλι Αποστολικό Κεραμικό Θεομήτωρ με ποτηράκι

Καντήλι Αποστολικό Κεραμικό Θεομήτωρ με ποτηράκι