Κομποσκοίνι λαιμού πλεκτό με την Παναγία Επτάσπαθη

Κομποσκοίνι λαιμού πλεκτό με την Παναγία Επτάσπαθη

Κομποσκοίνι λαιμού πλεκτό με την Παναγία Επτάσπαθη