Καντήλι κεραμικό κούπα Θεομήτωρ – Σταυρός μπορτνώ

Καντήλι κεραμικό κούπα Θεομήτωρ - Σταυρός μπορτνώ

Καντήλι κεραμικό κούπα Θεομήτωρ – Σταυρός μπορτνώ