Καντήλι κεραμικό κούπα Θεομήτωρ – Σταυρός καφέ

Καντήλι κεραμικό κούπα Θεομήτωρ – Σταυρός καφέ

Καντήλι κεραμικό κούπα Θεομήτωρ – Σταυρός καφέ