Κομποσκοίνι λαιμού με τον Πανορμίτη Αρχάγγελο Μιχαήλ

Κομποσκοίνι λαιμού με τον Πανορμίτη Αρχάγγελο Μιχαήλ

Κομποσκοίνι λαιμού με τον Πανορμίτη Αρχάγγελο Μιχαήλ