Αρχιεπίσκοπος Λουκάς, ένας άγιος ποιμένας και γιατρός χειρούργος