Προσευχητάριον πλήρεςΠροσευχητάριον πλήρες Πλήρης Έκδοση

Προσευχητάριον πλήρες 520 σελ Για το Σπίτι μας

8.35

Προσευχητάριον πλήρες 520 σελ. Προσευχόμαστε για τη δόξα του Θεού με συστηματική προσευχή, όπως μας δίδαξε ο Κύριος μας.

ΨαλμοίΨαλμοί Κριτική Έκδοση !

Ψαλμοί του Δαυίδ 704 σελ Ιερόν Ψαλτήριον

9.20 8.90

Ψαλμοί του Δαυίδ 704 σελ Ιερόν Ψαλτήριον. Περιλαμβάνονται σε αντικριστές σελίδες το πρωτότυπο κείμενο των εκατόν πενήντα (150) ψαλμών του Δαύιδ

Αναστάσιμη λαμπάδα με χρυσοτυπία Μαζί με τη θήκη του!

Αναστάσιμη λαμπάδα με χρυσοτυπία 40cm

3.70

Αναστάσιμη λαμπάδα με χρυσοτυπία 40cm

Πασχαλινή λαμπάδα πλακέ με χρυσοτυπία 40cm

3.20

Πασχαλινή λαμπάδα πλακέ με χρυσοτυπία 40cm

Πασχαλινή λαμπάδα με χρυσοτυπία 40 cm

3.70

Πασχαλινή λαμπάδα με χρυσοτυπία 40cm Παραφίνης

Η Καινή ΔιαθήκηΗ Καινή διαθήκη πλαϊνό Περιορισμένα Τεμάχια !

Η Καινή Διαθήκη πρωτότυπο και μετάφραση 1184 σελ

12.78 10.95

Η Καινή Διαθήκη πρωτότυπο και μετάφραση 1184vσελ. Υπεύθυνη, εμπεριστατωμένη και πρωτότυπη προσπάθεια ερμηνείας δύσκολων χωρίων της Γραφής.

Βίος και Παρακλητικός Κανόνας του Αγίου Γεωργίου 64 σελ

1.80

Βίος και Παρακλητικός Κανόνας του Αγίου Γεωργίου 64 σελ. Ο Άγιος Γεώργιος ο Μεγαλομάρτυρας και Τροπαιοφόρος εορτάζει 23 Απριλίου.

Ψαλτήριον Οι 150 Ψαλμοί του Προφήτη Δαβίδ

9.00

Ψαλτήριον Οι 150 Ψαλμοί του Προφήτη Δαβίδ είναι βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης και περιέχει 150 ψαλμούς του Δαυίδ και άλλων.

Άγιος Φανούριος ευλογία πίτας η ακολουθία 48 σελ

1.80

Άγιος Φανούριος ευλογία πίτας η ακολουθία 48 σελ. Περιέχει τον παρακλητικό κανόνα, την ακολουθία, τα απολυτίκια.