Βραχιόλια

Βραχιόλια δερμάτινα με χριστιανικό σύμβολο. Κομποσκοίνια καρπού βραχιόλια.