Καρβουνόσκονη

Καρβουνόσκονη Αγίου Όρους, από κλιματίδες για να ανάβουν εύκολα και να διαρκούν πολύ περισσότερο.