Εικόνες Χριστού

Εικόνες Χριστού. Εκκλησιαστικές Εικόνες Ιησού Χριστού. Ξύλινες και Χρυσωμένες.