Αγιογραφικά

Αποκάλυψη του Ιωάννη 782 σελ

31.00

Αποκάλυψη του Ιωάννη.  Η βασιλεία τοῦ Θεοῦ προβάλλει μέ ὅλη τή θριαμβευτική της μορφή.

Η Καινή Διαθήκη Η Καινή διαθήκη πλαϊνό Απόδοση Σωτηρόπουλου

Η Καινή Διαθήκη πρωτότυπο και μετάφραση 1184 σελ

9.57

Η Καινή Διαθήκη πρωτότυπο και μετάφραση 1184vσελ. Υπεύθυνη, εμπεριστατωμένη και πρωτότυπη προσπάθεια ερμηνείας δύσκολων χωρίων της Γραφής.

Η Καινή Διαθήκη πρωτότυπο Πρωτότυπο

Η Καινή Διαθήκη πρωτότυπο κείμενο 448 σελ

4.20

Η Καινή Διαθήκη πρωτότυπο κείμενο 448 σελ. Το ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, δηλαδή η καλή είδηση ότι ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος

Δείκτης τοποθέτησης Νεοελληνική Απόδοση

Η Καινή Διαθήκη σε Μετάφραση 728 σελ

7.00

Η Καινή Διαθήκη σε Μετάφραση 728 σελ. Μια μονόχρωμη έκδοση στο εσωτερικό με μαλακό έγχρωμο εξώφυλλο σε εύχρηστο μέγεθος.

Καινή Διαθήκη δερματόδετο Τα τέσσερα Ιερά Ευαγγέλια 820

15.00

Καινή Διαθήκη δερματόδετο Τα Τέσσερα Ιερά Ευαγγέλια. Aρχαίο κείμενο και συνοπτική απόδοση της ερμηνείας του αγίου Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας.

Καινή Διαθήκη Καινή Διαθήκη Μετάφραση Τρεμπέλα

Καινή Διαθήκη στη Δημοτική (Τρεμπέλα) 1184 σελ

11.50

Καινή Διαθήκη στη Δημοτική (Τρεμπέλα). Ἡ καταξιωμένη ἐπὶ δεκαετίες καὶ κλασική ἤδη ἑρμηνεία τῆς Καινῆς Διαθήκης.

Το Ψαλτήριο Το Ψαλτήριο Μετάφραση Τρεμπέλα !

Το Ψαλτήριο στη Δημοτική (Τρεμπέλα) 677 σελ

8.97

Το Ψαλτήριο. Τό Ψαλτήριο εἶναι τό καλύτερο καί πλουσιότερο βιβλίο προσευχῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Το ψαλτήριον Το ψαλτήριον Καθαρεύουσα!

Το ψαλτήριον μετά συντόμου ερμηνείας καθαρεύουσα 624σελ

10.50

Το ψαλτήριον μετά συντόμου ερμηνείας καθαρεύουσα 624σελ. Κείμενο με σύντομη ερμηνεία στην καθαρεύουσα, σε μικρό και εύχρηστο σχήμα.

Ψαλμοί Ψαλμοί Κριτική Έκδοση !

Ψαλμοί του Δαυίδ 704 σελ Ιερόν Ψαλτήριον

8.90

Ψαλμοί του Δαυίδ 704 σελ Ιερόν Ψαλτήριον. Περιλαμβάνονται σε αντικριστές σελίδες το πρωτότυπο κείμενο των εκατόν πενήντα (150) ψαλμών του Δαύιδ