Μαγειρική Αγίου Όρους 264 σελ Μοναχού Επιφάνιου

24.00

Μαγειρική Αγίου Όρους 264σελ  Μοναχού Επιφάνιου. Εκατόν είκοσι έξι συνταγές, οι πλέον αντιπροσωπευτικές απ’ όσες συνηθίζουν οι Μοναχοί του Αγιώνυμου Όρους