Μαγειρική Αγίου Όρους Ελάχιστα Τεμάχια

Μαγειρική Αγίου Όρους 264 σελ Μοναχού Επιφάνιου

22.50

Μαγειρική Αγίου Όρους 264 σελ  Μοναχού Επιφάνιου. Εκατόν είκοσι έξι συνταγές, οι πλέον αντιπροσωπευτικές απ’ όσες συνηθίζουν οι Μοναχοί του Αγιώνυμου Όρους