Αγιος Δημητριος Sale!

Αγιος Δημητριος ο Μεγαλομάρτυς, ο Μυροβλήτης 64 σελ Βίος

2.50 1.80

Αγιος Δημητριος ο Μεγαλομάρτυς, ο Μυροβλήτης 64 σελ Βίος. Παρατίθεται και ο Παρακλητικός Κανόνας. Σύνταξη και Επιμέλεια κ. Ευάγγελος Π. Λέκκος