Μαγειρική Αγίου Όρους 264 σελ Μοναχού Επιφάνιου

24,00

Μαγειρική Αγίου Όρους 264σελ  Μοναχού Επιφάνιου. Εκατόν είκοσι έξι συνταγές, οι πλέον αντιπροσωπευτικές απ’ όσες συνηθίζουν οι Μοναχοί του Αγιώνυμου Όρους

ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟς -33%

Βίος και Παρακλητικός Κανόνας Αγίου Γεωργίου 64 σελ

3,00 2,00

Ο Παρακλητικός Κανών Αγίου Γεωργίου διαβάστε το απόγευμα, στους Ιερούς Ναούς, την ημέρα εορτής του Αγίου Γεωργίου ή σε κάθε άλλη περίσταση

Ιερομόναχος Νεόφυτος Σκαρκαλάς 16σελ Μονή Αγίας Τριάδος

2,50

Ιερομόναχος Νεόφυτος Σκαρκαλάς 16σελ  Μονή Αγίας Τριάδος. Ένα εξαιρετικό βιβλίο όπου αναγράφεται η ζωή του