Αγία και Μεγάλη Παρασκευή 192 σελ

2.00

Αγία και Μεγάλη Παρασκευή 192 σελ. Οι πλήρεις Ακολουθίες της ημέρας

Βίος και Παρακλητικός Κανόνας του Αγίου Γεωργίου 64 σελ

1.80

Βίος και Παρακλητικός Κανόνας του Αγίου Γεωργίου 64 σελ. Ο Άγιος Γεώργιος ο Μεγαλομάρτυρας και Τροπαιοφόρος εορτάζει 23 Απριλίου.

Μαγειρική Αγίου Όρους Ελάχιστα Τεμάχια

Μαγειρική Αγίου Όρους 264 σελ Μοναχού Επιφάνιου

22.50

Μαγειρική Αγίου Όρους 264 σελ  Μοναχού Επιφάνιου. Εκατόν είκοσι έξι συνταγές, οι πλέον αντιπροσωπευτικές απ’ όσες συνηθίζουν οι Μοναχοί του Αγιώνυμου Όρους

Φιλοκαλία Ιερομόναχος Νεόφυτος Σκαρκαλάς 16 σελ

4.50

Φιλοκαλία Ιερομόναχος Νεόφυτος Μονή Αγίας Τριάδος. Ένα εξαιρετικό βιβλίο όπου αναγράφεται η ζωή του.