Εικόνα Άρχων Μιχαήλ Ταξιάρχης 20Χ26

15.0020.00

Εικόνα Άρχων Μιχαήλ Ταξιάρχης 20Χ26. Ομολόγησαν την εξουσία και τη δύναμη του Θεού Πατρός και σταθεροποιήθηκαν στη διακονία Του πλησίον Του