Ιερατικό Μοσχοθυμίαμα 1 Κιλό

1 Product

  • Ιερατικό Μοσχοθυμίαμα 1 Κιλό
    50,00 

    Ιερατικό Μοσχοθυμίαμα 1 Κιλό. Είναι η υψηλότερη ποιότητα Θυμιάματος για αυτό και είναι ειδικό για χρήση από τους Ιερείς. Θυμίαμα Αγίου Όρους από 5 διαφορετικές Ιερές Μονές και Κελιά.