Ψαλμοί -30%

Ψαλμοί του Δαυίδ 704 σελ Ιερόν Ψαλτήριον

9,20 6,44

Ψαλμοί του Δαυίδ 704 σελ Ιερόν Ψαλτήριον. Περιλαμβάνονται σε αντικριστές σελίδες το πρωτότυπο κείμενο των εκατόν πενήντα (150) ψαλμών του Δαύιδ