Λιβάνι θυμιάματος Sale!

Λιβάνι θυμιάματος απλό 40g

0.90 0.60

Λιβάνι θυμιάματος απλό 40g. Λιβάνι ονομάζεται αρωματική ρητίνη ου προέρχεται από τον κορμό του δένδρου Βοσβελία η ιερή.