Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, ο θεωρός του ακτίστου φωτός 64 σελ

1.80

Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, ο θεωρός του ακτίστου φωτός 64 σελ. Παρατίθεται και ο Παρακλητικός Κανόνας.