Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, ο θεωρός του ακτίστου φωτός 64 σελ

1,80

Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, ο θεωρός του ακτίστου φωτός 64 σελ. Παρατίθεται και ο Παρακλητικός Κανόνας.