Αγία και Μεγάλη Πέμπτη 208 σελ

2.00

Αγία και Μεγάλη Πέμπτη. Οι πλήρεις Ακολουθίες της ημέρας. Είναι μια εύχρηστη έκδοση, με ευανάγνωστα στοιχεία.