Σφραγίδα για Πρόσφορο με μεγάλο αμνό 16 εκ

23.00

Σφραγίδα για Πρόσφορο με μεγάλο αμνό 16 εκ. Το πρόσφορο είναι στρογγυλό. Παλαιότερα, προ της αλώσεως, χρησιμοποιούνταν τετράγωνα πρόσφορα.