Άνθιμος Αγιαννανίτης ο βίος του 1913 – 1996

2.90

Άνθιμος Αγιαννανίτης ο βίος του 1913 – 1996. Γεννήθηκε στο χωριό Καλλιάνοι της Κορινθίας το 1913.

Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος της Λογγοβάρδας 56 σελ

2.95

Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος της Λογγοβάρδας. Η Βιογραφία, το έργο και η διδασκαλία του Χαρισματικού Ιερέα και Ηγουμένου.

Γέρων Γερβάσιος Παρασκευόπουλος 56σελ

2.95

Γέρων Γερβάσιος Παρασκευόπουλος 56σελ. Ο Βίος του, το έργο του, η ποιμαντική διακονία του. Σήμερα έχει προταθεί η κατάταξή του στο αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας