Το Ψαλτήριο Το Ψαλτήριο Μετάφραση Τρεμπέλα !

Το Ψαλτήριο στη Δημοτική (Τρεμπέλα) 677 σελ

12.00 10.00

Το Ψαλτήριο. Τό Ψαλτήριο εἶναι τό καλύτερο καί πλουσιότερο βιβλίο προσευχῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.