Ψαλτήριον Οι 150 Ψαλμοί του Προφήτη Δαβίδ

9.00

Ψαλτήριον Οι 150 Ψαλμοί του Προφήτη Δαβίδ είναι βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης και περιέχει 150 ψαλμούς του Δαυίδ και άλλων.

Το ψαλτήριονΤο ψαλτήριον Καθαρεύουσα!

Το ψαλτήριον μετά συντόμου ερμηνείας καθαρεύουσα 624σελ

10.50

Το ψαλτήριον μετά συντόμου ερμηνείας καθαρεύουσα 624σελ. Κείμενο με σύντομη ερμηνεία στην καθαρεύουσα, σε μικρό και εύχρηστο σχήμα.