Ψαλτήριον Οι 150 Ψαλμοί του Προφήτη Δαβίδ

9,80

Ψαλτήριον Οι 150 Ψαλμοί του Προφήτη Δαβίδ. βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης και περιέχει 150 ψαλμούς του Δαυίδ και άλλων.